Κατασκευαστική

Κατασκευή Πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας – Μακεδόνων 8

Έτος ανακατασκευής 2018.
Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα από όλα τα στάδια της ανακατασκευής, μέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Πριν και Μετά
Η μεταμόρφωση της πολυκατοικίας σε διάστημα ενός χρόνου είναι ριζική, τίποτα δεν θυμίζει το παρελθόν.
Εργασίες ανακαίνισης
Οι επεμβάσεις μας στην παλαία οικοδομή ήταν θεμελιώδεις (κυριολεκτικά), ατέλειες και δομικά προβλήματα απαιτούσαν δραστικές λύσεις.
Οι επεμβάσεις μας στην παλαία οικοδομή ήταν θεμελιώδεις (κυριολεκτικά), ατέλειες και δομικά προβλήματα απαιτούσαν δραστικές λύσεις.
Οι επεμβάσεις μας στην παλαία οικοδομή ήταν θεμελιώδεις (κυριολεκτικά), ατέλειες και δομικά προβλήματα απαιτούσαν δραστικές λύσεις.
Ολοκληρωμένο ¨Εργο
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σύγχρονες κατοικίες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν τους νέους ιδιοκτήτες προσφέροντας τους ένα ζεστό περιβάλλον που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στην κατασκευή του.